Domovoy

Misija projekta

Domovoy ima za cilj uspostaviti transparentan i napredan program upravljanja nekretninama koji ujedno snažno promiče digitalizaciju kroz izgradnju digitalnih kapaciteta i održivi razvoj zajednice. Posebna je pažnja posvećena stambenoj problematici i stvarnim prioritetima suvlasnika i stanara.

Status projekta

Operativan 100%

Projekt Domovoy nadrastao je našu inicijativu i samim time prešao na vlastitu domenu. Od sada ga možete naći na njegovoj vlastitoj internet adresi www.domovoy.hr.